Blog

Hướng dẫn đánh giá Google Maps Thu Âm Việt

Hướng dẫn đánh giá Công ty TNHH Thu Âm Việt trên Google Maps

1. Đánh giá Google Maps Công ty TNHH Thu Âm Việt bằng máy tính:

  1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps (https://www.google.com/maps) và đăng nhập tài khoản google bằng email.
  2. Tìm kiếm địa điểm Công ty TNHH Thu Âm Việt.
  3. Ở phía bên trái, hãy di chuyển chuột xuống dưới và nhấp vào Viết bài đánh giá.

Click vào nút "Viết bài đánh giá"

Click vào nút "Viết bài đánh giá"

      4. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy nhấp vào dấu 5 sao để cho điểm Công ty TNHH Thu Âm Việt và viết bài đánh giá. 

đánh giá sao và chọn hình ảnh mà bạn đã chụp hoặc thu âm việt đã gửi \

Đánh giá sao và chọn hình ảnh mà bạn đã chụp hoặc Thu Âm Việt đã cung cấp

Lưu ý: Có thể kèm theo hình ảnh được chụp trực tiếp từ phòng thu âm

2. Đánh giá Google Maps Công ty TNHH Thu Âm Việt  bằng điện thoại Android:

1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps .

2. Tìm kiếm Công ty TNHH Thu Âm Việt trên bản đồ.

Trong mục tìm trên Google maps hãy nhập từ "Công ty TNHH Thu Âm Việt"

3. Ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào tên hoặc địa chỉ của Công ty TNHH Thu Âm Việt.

4. Ở trên cùng, nhấn vào Bài đánh giá.

5. Di chuyển xuống cho đến khi bạn nhìn thấy 5 dấu sao trống.

6. Nhấn vào các dấu sao để cho điểm địa điểm và viết bài đánh giá.

Lưu ý: Có thể kèm theo hình ảnh được chụp trực tiếp từ phòng thu âm

3. Đánh giá Google Maps Công ty TNHH Thu Âm Việt  bằng điện thoại Iphone

1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps .

2. Tìm kiếm Công ty TNHH Thu Âm Việt trên bản đồ.

3. Ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào tên hoặc địa chỉ của Công ty TNHH Thu Âm Việt.

Hãy nhấn vào tên công ty TNHH Thu Âm Việt

Hãy nhấn vào tên công ty TNHH Thu Âm Việt trong ô tìm kiếm

4. Di chuyển xuống cho đến khi bạn nhìn thấy 5 dấu sao trống.

5. Nhấn vào các dấu sao để cho điểm địa điểm và viết bài đánh giá.

Lưu ý: Có thể kèm theo hình ảnh được chụp trực tiếp từ phòng thu âm

Tổng lượt bình luận: {{totalComments}} - Tổng lượt trả lời: {{totalReplies}}


{{comment.users.user_name}} {{fanpageName}} Đã bình luận vào lúc {{comment.created_at}}

{{comment.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{comment.content}}

{{comment.users.user_name}} {{fanpageName}}

{{reply.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{reply.content}}

Có thể bạn quan tâm

Bạn muốn tư vấn?


Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!

Gửi lời nhắn đến chúng tôi

Liên hệ

Bạn cần được tư vấn? Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn đã gửi thông tin thành công, chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ tư vấn bạn trong thời gian sớm nhất!