TỔNG HỢP GIỌNG MẪU CA SĨ - BÁN CHUYÊN

TỔNG HỢP GIỌNG MẪU CA SĨ - GIỌNG BÁN CHUYÊN

1. Thể loại dân ca

CSF06-01 - Giọng NỮ

CSF06-02 - Giọng NỮ

CSF06-03 - Giọng NỮ

CSF08 - Giọng NỮ

CSF012 - Giọng NỮ

CSF012 - Giọng NAM

2. Thể loại Bolero

CSF06-04 - Giọng NỮ

CSF08 - Giọng Nữ

CSM09 - Giọng Nam

3. Thể loại nhạc trữ tình

CSF010-01 - Giọng Nữ

CSF010-02 - Giọng Nữ

CSF010-03 - Giọng Nữ

CSF012- Giọng Nữ

4. Thể loại cách mạng

CSM09-01 - Giọng NAM

CSM09- 02 - Giọng NAM

CSM09-03 - Giọng NAM

5. Thể loại nhạc trẻ

CSM011-Giọng Nam

Xem thêm giọng ca sĩ khác:

1. Giọng ca sĩ hát DEMO --> Click để xem

2. Giọng ca sĩ chuyên nghiệp --> Click để xem

3.Giọng ca sĩ có name --> Click để xem

Bạn muốn tư vấn?


Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!

Gửi lời nhắn đến chúng tôi

Liên hệ

Bạn cần được tư vấn? Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn đã gửi thông tin thành công, chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ tư vấn bạn trong thời gian sớm nhất!