Mẫu Giọng Đọc Thu Âm TVC Quảng Cáo

Mẫu Giọng Đọc Thu Âm TVC Quảng Cáo Thu Âm Việt

1. GIỌNG ĐỌC TVC QUẢNG CÁO - NAM

NAF02: NAM - MIỀN NAM 

Giọng đọc bán hàng

Giọng đọc quảng cáo giày Đông Thịnh - Đơn vị sản xuất Thu Âm Việt

GIọng đọc tổng đài 

Giọng đọc tổng đài Mobifone - Đơn vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC quảng cáo 

Giọng đọc TVC Quảng cáo Bất động sản Phúc An - Đơn vị sản xuất Thu Âm Việt

NAF03: NAM MIỀN - MIỀN BẮC 

Giọng đọc bán hàng

Giọng đọc quảng cáo điện máy Ngọc Hòa - Đơn vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc quảng cáo xe điện Đắc Nhân Tâm- Đơn vị sản xuất Thu Âm Việt

NAF08-1: NAM - MIỀN NAM

Giọng đọc TVC quảng cáo 

Giọng đọc TVC Quảng cáo Bất động sản Solar City - Đơn vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC Quảng cáo Bất động sản SHOPHOUSE- Đơn vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC Quảng cáo Đạm Cà Mau- Đơn vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC Quảng cáo game Duy Ngã Độc Tôn- Đơn vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC Quảng cáo NIVEA MEN - Đơn vị sản xuất Thu Âm Việt

NAF08-2: NAM - MIỀN NAM

Giọng đọc TVC quảng cáo 

Giọng đọc TVC Quảng cáo Pizza Company - Đơn vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC Quảng cáo Xe máy Yamaha - Đơn vị sản xuất Thu Âm Việt

2. GIỌNG ĐỌC TVC QUẢNG CÁO - NỮ

NUF01: NỮ - MIỀN BẮC

Giọng đọc bán hàng

Giọng đọc bán hàng Trại Lươn Giống Sáu Hơn - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc Tài Liệu

Giọng đọc Tài Liệu - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

NUF02: NỮ - MIỀN BẮC

Giọng đọc lời chào tổng đài

Giọng đọc  lời chào tổng đài công ty giống cây trồng Thiên Phú - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

NUF03: NỮ - MIỀN BẮC

Giọng đọc bán hàng

Giọng đọc bán hàng công ty sữa Anlene- Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

NUF04: NỮ - MIỀN NAM

Giọng đọc bán hàng

Giọng đọc bán hàng công ty sữa Anlene - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc tổng đài

Giọng đọc tổng đài Voice Vipbay - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC quảng cáo

Giọng đọc TVC quảng cáo Thẩm mỹ viện Mailysa - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

NUF05: NỮ - MIỀN NAM

Giọng đọc tổng đài

Giọng đọc tổng đài Công ty tiếp vận Tường Long - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC quảng cáo

Giọng đọc TVC quảng cáo Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC quảng cáo

Giọng đọc TVC quảng cáo Bất động sản Dragon Hill- Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC quảng cáo

Giọng đọc TVC quảng cáo Mỹ phẩm Serum - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

NUF06: NỮ - MIỀN NAM

Giọng đọc TVC quảng cáo

Giọng đọc TVC quảng cáo Vinamilk - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC quảng cáo

Giọng đọc TVC quảng cáo Tã dán Bobby - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC quảng cáo

Giọng đọc TVC quảng cáo LifeBuoy - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC quảng cáo

Giọng đọc TVC quảng cáo Comfort - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC quảng cáo

Giọng đọc TVC quảng cáo Huiggies - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC quảng cáo

Giọng đọc TVC quảng cáo Cô gái Hà Lan - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

NUF08-1: NỮ - MIỀN NAM

Giọng đọc TVC quảng cáo

Giọng đọc TVC quảng cáo Dự án Bất động sản Charm City - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC quảng cáo Nestle- Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC quảng cáo HiPP Babysanft - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

Giọng đọc TVC quảng cáo Gạo Nhật - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

NUF08-2: NỮ - MIỀN NAM

Giọng đọc TVC quảng cáo

Giọng đọc TVC quảng cáo Nan Optiro 4 - Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

NUF17: NỮ - MIỀN NAM

Giọng đọc TVC quảng cáo

Giọng đọc TVC quảng cáo Lazada- Đơn Vị sản xuất Thu Âm Việt

NAF08-3: NAM - MIỀN NAM

NAF08-4: NAM - MIỀN NAM

Bạn muốn tư vấn?


Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!

Gửi lời nhắn đến chúng tôi

Liên hệ

Bạn cần được tư vấn? Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn đã gửi thông tin thành công, chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ tư vấn bạn trong thời gian sớm nhất!