Bảng giá

Bảng Giá Chi Phí Ký Âm Bài Hát


BẢNG GIÁ CHI PHÍ KÝ ÂM BÀI HÁT 

NỘI DUNG THỰC HIỆN 

KÝ ÂM CƠ BẢN

(Cá Nhân)

400.000 VNĐ 

KÝ ÂM CƠ BẢN

(Doanh nghiệp: Nhạc Thương Hiệu, TVC)

600.000 VNĐ 

Thời gian có sản phẩm  3 ngày  4 ngày 
Số lần chỉnh sửa  1 lần  1 lần 
Xuất file PDF  Có  Có 

Bạn muốn tư vấn?


Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!